Električni pastir ponuja možnost aktivne zaščite pred zvermi. V Sloveniji so ris, volk in rjavi medved zavarovane živalske vrste. So del našega okolja, zato je pomembno vzpostaviti ravnovesje sobivanja z prebivalci ter njihovimi aktivnostmi na območju gibanja zveri. Obstajajo različni načini varovanja in sicer varovanje z pastirjem, varovanje s pastirskimi psi, varovanje z ograjevanjem.  Več informacij dobite na naslovu https://www.kmetijskaoprema.si/Elektricni-pastirji.

Električni pastir

Slednje vključuje varovanje z najbolj ustrezno elektro mrežo ter stajami. Vsak od načinov je ob pravilnem izvajanju učinkovit, učinkovitost se lahko dodatno poveča z združevanjem različnih tipov varovanja. Pašni pastir je osnova za varovanje z elektromrežo, varovanje pred zvermi je aktivno ter predvsem psihološke narave. Zver se pred prečkanjem ovire najprej približajo in se z njo seznanijo. Ker so velike zveri po naravi plašne in previden živali, je zanje na električno ograjo priključen električni pastir   močna negativna izkušnja. Vtisne jim strah pred ograjenim območjem.

Pašni pastir mora v žice zato spustiti električni pulz optimalne jakosti, žival bo oster električen pulz začutila kot bolečino. Ta se ji vtisne v spomin, strah pred ponovnim šokom preprečuje prehajanje. Zato je električni pastir oziroma elektromreža predvsem psihična ovira za zveri. Elektromreža je sestavljena iz več elementov. Osnova je pašni pastir ter ustrezno število kosov elektromreže iz katerih je sestavljen obod ograde. Priporočljiva višina elektromreže je meter in šestdeset centimetrov.

Električni pastir pošilja pulze v žice elektromreže. Za varovanje pred zvermi je primeren pašni pastir z vsaj dva in pol Joula shranjene energije. Vir energije je lahko električno omrežje, baterija ali akumulator. Če se želimo izogniti pogostemu polnjenju je potrebno izbrati moč akumulatorja vsaj petinosemdeset amperskih ur.

Naslednji pomembni element je ozemljitev, ta omogoča, da električni pastir sklene zaključni krog električnega toka ob dotiku živali z žico. Za učinkovito ozemljitev je potrebno izbrati predele z globokimi in vlažnimi tlemi. Ključno za delovanje elektromreže je vsakodnevno preverjanje minimalne električne napetosti pet kilovoltov z voltmetrom.