Obstajajo podjetja ,ki vodijo upravljanje stavb. Stanovalci bloka plačajo določen delež mesečno, za vodenje in upravljanje stavb. Eni izmed njih je tudi podjetje upravnik SPL d.d. , ki skrbijo za določene stavbe in stanovanjske bloke. Vsaka stavba potrebuje nekoga, ki bo skrbel in vzdrževal stavbo. Pod to spada redno čiščenje okolice, bodisi košenje trave, pometanje in grabljenje listja, pospravljanje odpadkov v okolici. Če so v okolici drevesa, spada pod upravljanje stavb tudi obrezovanje dreves in tako dalje. Vsakemu posamezniku, ki živi v stavbi je seveda v velikem interesu da stoji nekdo zadaj in upravljanje stavb izvaja profesionalno.

upravljanje stavb

Upravljanje stavb pa ni najbolj enostavno. Potrebno je redno vzdrževanje okolice in seveda tudi notranjosti ter skrbeti za hitra manjša popravila in preprečevati hujše napake in posledice, ki bi pomenile dodatni finančni strošek za stanovalce. Če pogledamo že enolastniško nepremičnino. Upravljalec nepremičnine je lastnik hiše, ki skrbi da se redno plačujejo stroški elektrike, vode in komunale. Pri večlastniški nepremičnini, na primer stanovanjska hiša, blok, stolpnica pa po navadi za vzdrževanje skrbi en vzdrževalec oziroma upravljalec. Stroški ki nastanejo za upravljanje stavb in stroški popravil ali kakšne menjave pa sorazmerno krijejo stanovalci, glede na lastniški delež.

Če stanovalci niso zadovoljni z izvedbo upravljanje stavb imajo vso pravico do pritožbe in menjave upravnika. Med upravljanje stavb spada tudi redno vzdrževanje. V ta namen se dodatno plačuje redna mesečna renta za stanovanjski sklad, v primeru da bi bila potrebna menjava strehe ali fasade. Sprotna dela vzdržeavanja, kot so servisiranje dvigala, menjava števcev in podobno pa gre iz plačila za upravnika. V naših pravilnikih obstaja poseben pravilnik o upravljanju stavb, ki navaja kakšne so dolžnosti in pravice upravnika in kako se mora ravnati v določenih situacijah, ki nastanejo. Prav tako je pomembno da je upravnik v rednem stiku s stanovalci, da upravljanje stavb poteka nemoteno in se pritožbe rešuje sproti.