Živimo v času, ko se gospodarstvo še vedno ni dobro pobralo in podjetja propadajo skoraj vsak dan. Za vsakega podjetnika, ki slabo posluje, je dobro, da spozna nekaj osnovnih pravnih pojmov, kot sta stečaj in stečajni postopek. Pomen obeh izrazov je v bistvu enak. Definicija pravi, da je to oblika končanja zadolževanja dolžnika na takšen način, da stečajni upravitelj, ki ga nadzoruje sodišče, zbere vso premoženje dolžnika in iz tega oblikuje stečajno maso. S to se po vrstnem redu, ki je zakonsko določena, poplača upnike. Ponavadi se poplača najprej dolžnikove upnike, nato pa šele delničarje in lastnike deležev. Plačilo je sorazmerno glede na nominalno vrednost deležev ali delnic, ki jih imajo. Zato si v takih primerih najdite na spletu svetovalna pravna podjetja, ki se ukvarjajo s stečaji in si olajšajte svoje življenje. Marsikdo se sprašuje, kdaj se lahko sploh naredi stečaj podjetja, gospodarske družbe ali zadruge oziroma, če izpolnjujejo pogoje za to. Sprašujejo se kdaj lahko dajo predlog stečajnega postopka ali pa ne vedo, če so upravičeni kot predlagatelji stečajnega postopka. Katere pravne posle lahko v tem času opravljajo in kaj se zgodi, ko obstaja nasprotna terjatev podjetja v terjatvi drugega upnika. Stečajni postopek se lahko zgodi pri vsaki pravni osebi, ki je insolventna, kar pomeni, da je nelikvidna in dolgoročno plačilno nesposobna. V pravnih pisarnah vam svetujejo in predlagajo kako pričeti stečaj, kako ravnati v primeru likvidnostih težav in kakšen je konkreten položaj dolžnika. Lahko se zgodi, da ste kot fizična oseba postali preveč zadolženi. Takrat vam svetujemo, da se odločite za osebni stečaj. Veliko ljudi se ponavadi odloča prenagljeno za začetek stečaja, ne da bi vedeli kakšne pravne posledice nastanejo pri tem. Pomemben je dober informativen sestanek, ki vam bo prikazal celoten postopek osebnega stečaja. Tako boste sebi ali vaši družini olajšali življenje. stečaj

Želite prijaviti terjatev v stečaj? Takrat si morate postaviti nekaj vprašanj. Ko ste v prisilno poravnavo prijavili terjatev ali jo je potrebno proti istemu dolžniku prijaviti tudi v stečaj? Na kakšen način v prisilni poravnavi ali stečaju obračunate obresti pri prijavi terjatve? Kakšne dokaze morate prijaviti h terjatvam v stečajno ali prisilno poravnavo? Kaj storiti, ko imate upnika, ki je že v postopku prisilne poravnave ali pa stečaja? Pravne pisarne vam lahko svetujejo pravilno sestavo prijave terjatve v postopek stečaja, kako se obračuna obresti in kakšno dokumentacijo predložiti. Možno pa je, da jim samo predložite potrebno dokumentacijo in bodo vse ostalo opravili sami, od postopka prijave do spremljanja vaše terjatve. Razlog temu je, da ni dovolj, če terjatev le prijavimo, moramo tudi redno spremljati celoten postopek stečaja ali prisilne poravnave. To pa je lahko zelo zamudno in zapleteno nekomu, ki nima pravnega znanja. Lahko se zgodi, da imate dolžnike. Kaj storiti tedaj? Če ste upnik morate spremljati svoje terjatve. To naj bi pomenilo, da ste seznanjeni s finančno situacijo vaših dolžnikov. Lahko se zgodi, da ste vložili izvršbo proti dolžnikom, pa še vedno niste bili poplačani. Najbolje je, da vam v pravni pisarni svetujejo kako naprej. Pomagali vam bodo pri stečajnem predlogu in namesto vas spremljali stečajne postopke in vas obvestili, ko se začne postopek stečaja ali prisilne poravnave. Pri tem vam pripravijo terjatve v postopek stečaja, saj ste dolžni prijaviti terjatve v določenem času, drugače izgubite svojo pravico do izplačila stečajne mase. Nekaterim od vas se lahko zgodi, da ste zaposleni v podjetju, ki že dolgo časa ne izplačuje več plač. Kot zaposlen v nelikvidnem podjetju lahko dobite pomoč pri sestavitvi pogodbe za odpoved pri krivdnih razlogih delodajalca. Lahko dobite pravno pomoč, ko se zgodi spor med delodajalcem in delavcem. Pomagali vam bodo pri vložitvi predloga za stečaj podjetja, ki vam in drugim ne izplačuje več plač.