Montažne hišeVsi poznamo hiše, ki ji zgradimo iz opeke in malte, v zadnjih 30 letih pa se pojavlja čedalje več hiš, ki so bile vnaprej sestavljene na gradbišču iz vnaprej izdelanih elementov, take hiše se imenujejo montažne hiše.

Montažne hiše imajo bogato zgodovino, saj jih v nekaterih deželah poznajo že dolgo in tam predstavljajo tradicionalen stil gradnje, v Evropi pa predstavljajo med 20 in 30 odstotki vseh gradenj. Tudi v Sloveniji proizvodnja take vrste hiš močno narašča, saj je gradnja montažnih hiš bolj čista, natančnejša in ne proizvaja večjih odpadkov. Kot že prej omenjeno, so montažne hiše bolj značilne za druge dele sveta, na primer Severno Ameriko in Avstralijo. V angleščini se uporablja izraz “prefabricated house”, ki izhaja iz izrazov za modularni dom, nekaj, kar je izdelano doma ali vgrajeno doma. Beseda montažne hiše se lahko nanaša na več stvari. Lahko se nanaša na stavbe, ki so zgrajene iz komponent ali plošč, lahko se nanaša na modularne domove, prenosne izdelke kot na primer industrijska stanovanja ali pa se uporablja tudi za imenovanje mobilnih hišic, tako imenovanih hišic na kolesih. Metode in oblikovanja vseh teh hiš so različni, saj so lahko narejenih po klasičnih načrtih ali pa po meri.

Montažne hiše, ko so enkrat sestavljene, gredo skozi nastanitveno dobo, da se usedejo na svoje mesto. V tem obdobju se lahko pojavi pokanje in je potrebno vse električne in vodovodne naprave popraviti. To lahko poteka pod garancijo ali pa tudi ne, saj lahko take poškodbe niso zajete v garanciji in jih mora kupec kriti sam. Zato je za kupca pomembno, da si zagotovi uglednega in odkritega izvajalca montaže. Montažen dom mora imeti ustrezno prezračevanje, ogrevanje, vodovod ter električne sisteme že takoj od začetka, saj ni nujno, da bo med fazo usedanja ostal nenaseljen.