Tako kot vsa tehnologija, se stalno izboljšuje in posodablja tudi sistem ogrevanja. Tehnologija toplotne črpalke je trenutno v velikem porastu. Ogrevanje z električno energijo je čedalje bolj priljubljeno, saj so fosilna goriva iz dneva v dan dražja.

Toplotne črpalke

Izbira toplotne črpalke ni preprosta. Pozorni moramo biti na več dejavnikov. Eden izmed njih je COP, to je učinkovitost črpalke, številka pri COP pomeni kolikokrat več energije proizvede od energije ki jo za to potroši. Potem bodite pozorni tudi, ko primerjate vrednosti toplotnih črpalk, večino meritev o učinkovitosti je opravljenih v idealnih pogojih, te vrednosti so lahko na videz odlične vendar bodo v praksi slabše. Pri proizvajalcu se je dobro bolje pozanimati kakšna bo dejanska učinkovitost črpalke, ko bo ta vgrajena. Sama učinkovitost pa je tudi odvisna od vremenskih dejavnikov. Resnična učinkovitost črpalke pa je dejansko prikazana preko letnega faktorja učinkovitosti “SPF”. Ta je prikazana čez celo leto in vključuje tako topla kot najhladnejša obdobja.

Toplotne črpalke lahko uporabljamo za ogrevanje sanitarne vode ali pa za ogrevanje celotne nepremičnine. Vse večji poudarek je na ogrevanju nepremičnin s toplotnimi črpalkami, saj so trenutno tudi okolju najbolj prijazen način ogrevanja. Poleg toplotnih črpalk sta trenutno bolj razširjena sistema še ogrevanje na pelete ter sekance. Najbolj elegantne pa še vedno ostajajo toplotne črpalke.

Za toplotne črpalke so s strani Eko sklada predvidene tudi subvencije, ki bistveno (tudi do 25%) pocenijo vašo investicijo.

Toplotne črpalke delujejo na podlagi pobrane energije iz narave. To lahko poberejo iz zraka, vode in s tal. Odvisno seveda od zmožnosti, ki jih ima končni uporabnik. Toplotne črpalke zrak pobirajo energijo z zraka okolice in jo pretvarjajo v toploto, črpalke voda, pa pobirajo energijo iz podtalnice in le to pretvarjajo v toploto. Toplotne črpalke vedno lahko delujejo tudi v kombinaciji z drugimi ogrevalnimi sistemi. Tako lahko, v primeru da vam toplotna črpalka ni dovolj, ogrevate objekt s sekundarnim virom energije, pa naj si bo to kurilno olje, plin, drva ali kateri koli drugi energent.